Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
GremiCarn   >   Serveis
Qüestió de confiança
DEPARTAMENT FISCAL
Estimació Objectiva Mòduls. Estimació Directa Simplificada o Normal. IVA. Renda. Altes i baixes IAE. Liquidacions retencions de lloguers. Impost de Societats i pagaments fraccionats. Rendes Creació de societats...
DEPARTAMENT COMPTABLE
Comptabilitat directa normal i simplificada. Confecció i legalització de llibres. Presentació Comptes Anuals...
DEPARTAMENT LABORAL
Contractes i pròrrogues, autònoms, altes i baixes, nòmines, liquidacions Retencions, liquidacions de Seguretat Social, pensions jubilació, viduïtat...
ASSESSORIA JURÍDICA
Temes mercantils, temes administratius, e-commerce, assessorament en relació a la legislació del sector, enviament de normatives...
ASSESSORIA HIGIÈNICA I SANITÀRIA
Assessorament tecnico - sanitari, actuacions administratives, guia de pràctiques corrects d'higiene...
ASSESSORIA D'EMPRESA FAMILIAR I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL
Pla de successió, pla de retribució dels membres familiars, plans estratègics, estudi i anàlisi de dades financeres...
MEDI AMBIENT - ESTALVI ENERGÈTIC
Servei d'Assessorament Energètic, condicions tècnic sanitàries: permisos sanitaris, indústries Agràries...
MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES
Per cobrir tots els riscos de l’empresa i de l’empresari. Pòlissa de comerç específic pel sector carni, responsabilitat civil, vehicles i motocicletes, llar, vida i accidents, multirisc industrial...
LEGISLACIÓ
Comercial, Fiscal, Higiènica - Sanitària, Laboral, Ajuts i subvencions, Artesania Alimentària...
AGENDA D’AUTOCONTROL HIGIÈNIC I SANITARI
Portal de l'agenda d'autocontrola higiènic i sanitari. Clica per entrar.
ALTRES SERVEIS
Gestió de subvencions, Revisions ATP de vehicles Isoterms, Solucions TIC: web, xarxes socials, gestió del domini Gremicarn.cat per a qualsevol soci.
Petits anuncis
Petits anuncis de vendes, lloguers i traspassos del sector.
X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

Campanya Botifarra d'Ou
Concurs Botifarra d'Ou Artesana 2020
Central de Negociació de Compres
Escola Oficis de la Carn
Tots els drets reservats © GremiCarn 2019   |   política de privacitat