Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
GremiCarn   >   Notícies   >   Participació dels treballadors en les eleccions generals
18.04.2019
Participació dels treballadors en les eleccions generals
Instruccions per a la participacio dels treballadors en les eleccions al Congrés i al Senat del 28 d’abril de 2019

Justificant de la votació:

Els empresaris, a l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, tindran dret a sol·licitar als seus treballadors l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la taula electoral corresponent.

 

Permís dels membres de taula electoral o d’interventors que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal:

Els treballadors que el 28 d’abril de 2019 no gaudeixin del descans setmanal (previst en l’art. 37.1 de l’Estatut dels Treballadors), i que acreditin la condició de membres de taula electoral o d’interventors, se’ls concedirà un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia esmentat i a més, un permís retribuït corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. Aquests permisos, de caràcter no recuperable, seran retribuïts per l’empresa una vegada justificada l’actuació com a membre de taula o interventor.

 

Permís dels membres de taula electoral o d’interventors que el dia de les eleccions gaudeixin del descans setmanal:

El permís de les cinc primeres hores de l’endemà, esmentat en el punt anterior, es fa extensiu a tots els treballadors que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membres de la taula o interventor, en les mateixes condicions que estableix l’apartat esmentat.

 

Podeu ampliar la informació i/o resoldre els vostres dubtes trucant a les oficines gremials i demanant pel Departament Laboral, al telèfon 93 424 10 58 o bé per c/e. laboral@gremicarn.cat

Departament Laboral
X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

Pla d’acció de GremiCarn a Barcelona + Sostenible
Campanya sensibilització ambiental: La bossa, millor de roba
Agenda d'autocontrol higiènic i sanitari
L'estiu és per gaudir-lo
Tots els drets reservats © GremiCarn 2019   |   política de privacitat